Bilgi güvenliği, bir organizasyonun varlıklarının (bilgi, donanım, yazılım vb.) gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak için alınan önlemleri ifade eder. BGYS, bilgi güvenliği risklerini yönetmek ve korumak için bir çerçeve sağlar. Almanca karşılığına Informationssicherheits-Managementsystem diyebileceğimiz ve ingilizceye Information Security Management System olarak çevirip ISMS olarak kısaltabilecegimiz BGYS, bir organizasyonun bilgi varlıklarının yönetimini, risk analizlerini, riskleri azaltmak için uygun kontrollerin belirlenmesini ve uygulanmasını içerir.

Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Firmalar İçin Neden Önemlidir?

Günümüzde işletmelerin, özellikle de dijital alanda faaliyet gösterenlerin, veri güvenliği konusuna önem vermeleri gerekmektedir. Veri güvenliğinin sağlanamaması, işletmelerin itibarını zedeleyebilir, iş sürekliliğini kesintiye uğratarak maddi kayıplara sebep olabilir ve hatta yasal sonuçlar doğurabilir. BGYS, işletmelerin bu riskleri minimize etmelerine yardımcı olur.

Siber güvenlik, günümüzün en büyük sorunlarından biridir ve her geçen gün artan ve şekil degiştiren siber saldırılar, işletmeler için de büyük risk oluşturmaktadir. BGYS, siber güvenlik risklerini azaltmaya yardımcı olur ve organizasyonun siber güvenliği konusunda daha duyarlı olmasını sağlar.

Diğer taraftan kişisel verilerin korunması da son derece önemlidir. BGYS, kişisel verilerin korunmasına da yardımcı olur ve organizasyonların Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), General Data Protection Regulation (GDPR) ve diğer uygunluk gereksinimlerine uygun olarak hareket etmelerine olanak tanır.

Ayrıca BGYS, bilgi güvenliği kültürünü işletme geneline yayarak, çalışanlar arasında bilgi güvenliği konusunda farkındalık yaratır.

Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminin Yararları Nelerdir?

BGYS (ISMS), bir organizasyon için birçok yarar sağlar. Bu yararlar arasında şunlar sayılabilir:

 1. Risk yönetimi: BGYS, kuruluşların bilgi güvenliği risklerini tespit etmelerine ve bu risklere uygun tedbirler alarak yönetmelerine olanak tanır.
 2. Yasal uyumluluk: ISMS, kuruluşların ilgili yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumlu olmalarını sağlar.
 3. İş sürekliliği: BGYS, olası kesinti veya felaket durumlarına hazırlık için planlar geliştirilmesine yardımcı olur ve iş sürekliliğini sağlar.
 4. Bilgi güvenliği farkındalığı: ISMS, kuruluş içindeki tüm personelin bilgi güvenliği farkındalığını arttırır ve böylece güvenliğe yönelik riskleri azaltır.
 5. Müşteri güveni: BGYS sertifikası, müşterilerin kuruluşa güven duymasını sağlar ve rekabet avantajı yaratır.
 6. Verimlilik artışı: BGYS, kuruluşların iş süreçlerinde verimliliği artırmalarına yardımcı olur ve dolayısıyla maliyetleri azaltır.
 7. Şeffaflık ve hesap verebilirlik: BGYS, kuruluşların bilgi güvenliği politikalarını ve uygulamalarını açıklamasına ve bu konuda hesap verebilirliği sağlamasına olanak tanır.
 8. Sürekli iyileştirme: BGYS, kuruluşların bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmelerine ve güncellemelerine olanak tanır.

Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Nasıl Uygulanır?

BGYS, organizasyonların ihtiyaçlarına ve risk profiline göre özelleştirilebilir. Ancak, BGYS uygulanırken genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Başlangıç ​​değerlendirmesi: ISMS uygulamalarına başlamadan önce, organizasyonun mevcut bilgi güvenliği durumunu değerlendirmek gerekir. Bu adım, mevcut risk profillerini belirlemek, kritik varlıkların tespit edilmesi ve mevcut kontrollerin analiz edilmesini içerir.
 2. Politika ve prosedürlerin oluşturulması: ISMS, organizasyonun bilgi güvenliği politikalarının oluşturulmasını ve uygulanmasını gerektirir. Ayrıca, işletmelerin iş sürekliliği planlaması, veri yedekleme politikaları ve kimlik doğrulama prosedürleri gibi bir dizi prosedürü oluşturması da gerekir.
 3. Risk analizi: Organizasyonların risk analizi yapması gerekmektedir. Risk analizi, bilgi varlıklarının tehditlerini ve zayıflıklarını belirlemeyi ve buna uygun kontrolleri oluşturmayı içerir.
 4. Kontrollerin uygulanması: BGYS uygulamaları, belirlenen risklerin azaltılması için uygun kontrollerin uygulanmasını gerektirir. Bu, bilgi güvenliği kontrolleri, teknolojik kontroller, personel eğitimi, yönetim sistemleri ve denetimlerini içerebilir.
 5. İzleme ve ölçme: BGYS uygulamalarının etkinliğini değerlendirmek için izleme ve ölçme faaliyetleri yapılmalıdır. Bu, risklerin izlenmesi, kontrollerin etkinliğinin ölçülmesi ve denetimlerin yapılması gibi faaliyetleri içerir.

BGYS uygulamasında temel olarak uluslararası nitelikteki ISO/IEC 27001 Standardı ve BSI’nin (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) IT-Grundschutz standartları baz alınmaktadır. BGYS’yi uygulamaya koyarken veya genişletirken sektöre özgü gereklilikler doğal olarak dikkate alınır. Kritik Hizmetlerin Korunması için BT Güvenlik Yasası (IT-Sicherheitsgesetz zum Schutz von Kritischen Dienstleistungen), finans sektöründe MaRisk, otomotiv endüstrisinden VDA Bilgi Güvenliği Değerlendirmeleri (TISAX®) ve enerji tedarikçileri için çeşitli gereksinimler buna örnek olarak verilebilir.

DSN Group bünyesinde faaliyet gösteren datenschutz nord GmbH, bilgi güvenliği konusunda deneyimli ve uzmanlaşmış bir firma olarak, her sektörden işletmelere ISMS danışmanlığı, iş sürekliliği yönetimi, risk analizi, eğitim ve farkındalık programları, penetration testleri, iç denetim gibi hizmetler sunmaktadır. Datenschutz nord GmbH, müşterilerine özelleştirilmiş ve etkili, uluslararası standartta BGYS çözümleri sunarak, işletmelerin veri güvenliği risklerini yönetmelerine yardımcı olmaktadır.

Sonuç

Sonuç olarak, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS), işletmelerin bilgi güvenliği risklerini yönetmelerine yardımcı olan bir çerçeve sağlar. BGYS, işletmelerin veri güvenliği konusunda ciddiyet göstermelerini ve müşterilerin güvenini arttırmalarına yardımcı olur. İşletmelerin ISMS uygulamaları, bilgi varlıklarının korunması, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri güveninin artırılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin karşılanması ve operasyonel verimliliğin artırılması gibi yararlar sağlamaktadır.